A latent som assessors BREEAM NOVA CONSTRUCCIÓ únic professional reconegut per BREEAM® per a l'avaluació.

L’assessor és l’únic professional reconegut per BREEAM® per a realitzar els processos d’avaluació amb la seva metodologia de sostenibilitat.

És un tècnic independent en relació amb els seus client que ha de superar un exigent procés de capacitació avalat per ENAC conforme a la Normativa Internacional UNE-EN ISO/IEC 17024 (Certificació de Persones).

Amb BREEAM NOVA CONSTRUCCIÓ podràs avaluar i certificar la sostenibilitat dels edificis no residencials, i residencials no domèstics, tant de nova planta com ampliacions, rehabilitacions i condicionaments.

Ajuts del 35% fins al 85% de la inversió. Estalvi afins a un 85% del consum energètic.

El Programa d’Ajuts a la Rehabilitació Energètica d’Edificis Existents (PREE) és una potent línia d’ajuts per a la rehabilitació energètica per a afavorir la reducció del consum d’energia final i de les emissions de CO2.

Està finançada pel Fons Nacional d’Eficiència Energètica de l’estat i el Fons europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Avaluació VERDE de nau industrial i d'oficines

Avaluació i obtenció del certificat VERDE
Calssificació: tres fulles
Tipus: nau industrial i oficines
Sup. const.: 2.200 m2
Sup. parcel.: 7.500 m2
Localització: Vicálvaro, Madrid.

 

L'edifici ha obtingut qualificacions especialment destacables en els capítols d'Energia i atmosfera i Qualitat del servei.

Consutoria LEED per a nau de cross docking

Consultoria per a l'obtenció del certificat LEED
Classificació objectiu: gold
Tipus: nau de cross docking i oficines
Sup. const.: 15.500 m2
Sup. parcel.: 53.000 m2
Situació: parcel·la BZ2-sud, Zona Franca, Barcelona.

Els ajuts es destinen a edificis construïts amb anterioritat al 2007. El termini de sol·licitud acaba el 31 de juliol de 2021.

L'edifici ha obtingut una qualificació de tres fulles sobre una escala de cinc.

El resultat ha estat una notable reducció d'impactes ambientals especialment en les catgories de canvi climàtic, esgotament d'energia no renovable, reducció de la fertilitat i emissió de compostos foto oxidants.

Avaluació del potencial d'obtenció del segell LEED gold d'un projecte d'edifici logístic a la Zona Franca de Barcelona.

Com a part de l'oferta per a la licitació d'una nau de coss docking de 15.500 m2 de superfcie s'ha avaluat el potencial, les adaptacions a realitzar i la repercussió econòmica per a l'obtenció de la qualificació silver i gold.

El segell britànic BREEAM ofereix una família de mètodes de certificació que cobreixen tots els usos i intervencions.

VERDE és un segell de sostenibilitat de l’edificació desenvolupat i operat per GBCe (Green Building Council España)

BREEAM és un mètode d’avaluació i certificació de la sostenibilitat dels edificis desenvolupat pel Building Research Establishment britànic i adaptat al nostre context. El seu objectiu principal és mitigar l’impacte negatiu dels edificis en el medi ambient, així com millorar els seus impactes socials i econòmics durant el seu cicle de vida.

A través de la certificació els promotors i propietaris obtenen el reconeixement públic i del mercat pels seus esforços en relació a la sostenibilitat.

Actualment VERDE ha integrat en una única metodologia, VERDE edificis 2020, l’avaluació de projectes de nova planta i intervencions de rehabilitació així com diversitat d’usos.

VERDE és una metodologia basada en l’avaluació dels impactes al llarg del cicle de vida de l’edifici.

Es tracta d’una eina caracteritzada per la transparència en la relació entre les mesures, reducció dels impactes ambientals i la classificació obtinguda. La metodologia destaca per la seva simplicitat relativa.

Destacats